dijous, 24 de març de 2011

el 10 d'abril, no votis , una sàtira molt encertada

Em trec el barret davant aquesta gent, ells si que l'han encertat per sota a l'ebre els anomanarien els intelectuals han dit jo només puc dir que si la politica de la nostra nació estès en mans d'aquesta gent i no pas en mans dels xucladors de sang potser llavors la nostra llibertat no estaria tant lluny.
Els podeu anomenar com a ilusos, com a visionaris però que clar que ho han dit, i de quina manera no votis que així afavoreixes els de sempre.