dissabte, 11 d’abril de 2009

abans de demanar, dóna exemple

Avui us vull parlar de la nova campanya de la Generalitat de Catalunya, aquella que obliga a tots els restauradors a que parlin en català. [noticia].
El departament d'Innovació, Universistat i empresa ha realitzar durant el març unes 500 inspeccions als restauradors, per garantir el compliment de la llei del català.
Si troben que no es compleix la llei les sancions podrien anar dels 300 als 600 euros.

I jo em demano, Aquests paios perquè no fan lo mateix a la seva empresa, treballadors de la generalitat que no parlen en català en podem trobar fins i tot sota les pedres, a aquesta gent també se els hi hauria d'aplicar la mateixa mesura

mossos d'esquadra que parlen en castellà, Administratius/ves de la generalitat que només utilitzen la llengua dels hereus de Felip V, tots aquests son intocables, això si el poble restaurador que no parli en Català castanya i calers a la saca. Es a dir tota una demostració de democràcia.