dijous, 16 de juliol de 2009

POUM D'ALP, un sudoki amb dificil solució

El Molina s'ha revelat no volen canviar arbres per rajoles i pertot això han creat en el facebook una plataforma per salvar la molina. [plataforma].

Amb data 12 juny 09 s’aprova en plè de sessió ordinària el plà d’ordenació urbanística municipal d’Alp (POUM)
Es tracta d’un projecte que afecta urbanísticament als nuclis urbans d’Alp, La Molina i Masella.
El POUM ha estat promogut, redactat i acceptat per l’equip de govern actual fora del marc del POUM general de la Cerdanya.
El temps d’exposició pública, presentació d’al·legacions i esmenes acaba la primera quinzena de setembre
Missió:
Fer saber que residents d’aquest municipi no hi estem d’acord.
Protegir un espai verd amb valor turístic i ambiental de l’explotació urbanística interessada.
Donar consciència als afectats directes i indirectes del que suposa aquest plà.
Mostrar els canvis urbanístics que l’afecten.
Mostrar interessos del POUM.
Demostrar que NO és necessari un nou POUM amb aquestes característiques.
Presentar al·legacions particulars i col·lectives.
Fer esmenes dels canvis aplicats en normativa i ordenança .
Evitar que es presenti a governació territorial tal com está ara.
Productes:
Recollida de firmes de persones afectades o interessades per La Molina i informar dels passos que s’estàn realitzant.
Contractar un gabinet d’advocats per a presentar al·legacions col·lectives al pla en nom dels interessats.
Fer notes informatives en mitjans de comunicació locals o estatals.
La veritat que trobo molt correcte que la Molina es reveli amb una cosa que no troben correcta, a veure si a Masella passa el mateix i es paren les construccions, perquè l'excusa aquesta que van dient l'equip de govern que si no es fan cases no es pot invertir, estan demostrant que dels numeros de les estacions d'esqui no s'enteren ni papa, i això que dintre del equip de govern hi ha un llicenciat en economia, Perquè per tractar un tema d'aquestos un si no hi entent s'ha de informar i veig que l'equip de govern escoltant només una part va mal informada, i la veritat que de gent que sap de tot això es ciència ficció.