dissabte, 28 de juny del 2014

la Cançó de l'estiu , Pepet i Mareita

Les Tuies que es mengen les voreres .

Avui desprès de donar quatre voltes per els carrers del meu poble, he vist que totes les cases noves disposen de Tuies , aquestes han estat plantades per separar la casa del carrer, i les han plantat petites, a mesura que van creixent aquestes van ocupant la vorera del carrer i on abans hi havia una vorera de un metre i mig al cap de pocs anys la vorera queda reduïda a mig metre, Jo em demano això es normal? tothom pot plantar unes tuies a casa seva i aquestes anar creixent i cada cop que es fan mes altes aquestes es mengen part de la vorera.
Potser els que governen el meu municipi haurien de fer alguna cosa perquè aquestes coses no aporten calers però arreglen la imatge del nostre municipi, i si es veritat com ens han venut ells que volen treballar per el poble potser el poble el que necessita es una neteja de cara i una millora de la mateixa.I si arreglar les tuies del poble aporta una millora de la imatge del mateix, benvingut sigui.