dissabte, 10 d’agost de 2019

FERROCARRIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA o quan les paraules no quadren amb la realitat

Ens els informes anuals de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, hi ha un paràgraf fent propaganda de les seves virtuts en ell diu el següent :
 La cura amb què s’editen les Memòries anuals ha fet que hagin estat premiades en diverses ocasions per la Sindicatura de Comptes, que distingeix les millors de cada any, tant pel seu contingut com per l’exposició dels temes i la possibilitat de comprensió per part del ciutadà.
Dons bé , això ho haurem de posar en dubte, fins el 2017 ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya dintre de els seus comptes anuals presenta una compte d'explotació i un balanç de situació de les empreses que formaven part del grup, A partir del 2018 perquè no es puguin veure les barbaritats de cada empresa s'agrupen totes dintre de la empresa mare i presentant un sol balanç de situació i un sol compte de perdues i guanys, aquesta es la cura amb que s'editen les memories anuals, d'aquesta manera no pots saber quin es el resultat de cada una de les empreses que formen el grup.

Jo em demano que potser han d'amagar alguna cosa, que potser la gestió del nou president de Ferrocarrils es tan nefasta que s'han d'eliminar les comptes anuals per divisions, Que potser d'aquesta manera els altres competidors no poden disposar dels comptes de la competència, 
Si aquesta manera de treballar esta premiada en diverses ocasions per la Sindicatura de comptes deu ens agafi confessats. jo l'any 2018 he trobat a faltar el seguent
1.- informe de gestió de les diverses divisions
2.- Balanços per explotacions 
3.- Comptes de Perdues i guanys analitics per explotacions.

Potser ens em de plantejar si es millor la eficiència o la propaganda [informe anuals ferrocates]

Com a veí del municipi d'Alp m'agradaria poder gaudir d'aquesta informació, m'agradaria poder gaudir dels comptes d'explotacio i balanç de situació de la molina,
vull saber quin es el resultat d'aquesta empresa de la Generalitat que treballa al meu municipi, si s'omplen la boca de transparència no val amagar-lo tot dintre de l'empresa mare, i si a més del balanç i compte d'explotació real, s'ha de presentar un balanç i compte d¡explotació social, que es faci , però no trobo correcte voler amargar els resultats parcial de cada divisió.