divendres, 24 de febrer del 2012

Facebook, finestra a la xafarderia

RETALLADES I MES RETALLADES

Eurovegues, una gran inversió, o vendre's per quatre duros


El magnat nord-americà del joc Sheldon Adelson, propietari del grup Las Vegas Sands, ha aconseguit que la Comunitat de Madrid i la Generalitat de Catalunya competeixin per la ubicació d'un complex de joc i oci, 


Bé això del Casino no es pas tant maco com aparenta d'entrada el senyor aquest que segons ell vol invertir només vol 


 a canvid de la inversió una serid de privilegis que fan trontollar tots els drets que s'han aconseguit fins ara, i jo em demano ens hem de rebaixar i vendre la nostra anima fins aquest nivell, hem de demanar almoïnes acas, o serie mes coherent que la gent que vulgués invertit en la nostra nació ho fes amb els drets i obligacions que li corresponen . Si que pot ésser que sigui una inversió expectacular però a canvi de crear un parais fiscal. i clar com això de vendre fum som uns professionals no sembla que tot sigui tant fàcil 
que demana aquest senyor:


.- Modificacio de l'Estatut dels Treballadors per eliminar la regulació dels convenis col.lectius del personal empleat
< .-privilegis legals per a la contratació de personal estranger, entre ells, agilització de la concessió de permisos de treball, - Canvis a la legislació sobre la prevenció del blanqueig de capitals, amb flexibilització dels controls.
- Autorització d'entrada de menors als casinos del complex.

No vigència al complex de la legislació antitabac
- Autorització d'entrada als casinos dels ludòpates reconeguts legalment com a tals.
- Construcció de les infraestructures que sol·liciti, o complements de les ja existents.I per acabar demanar-nos si val la pena tot plegat, jo tinc els meus dubtes, potser prefereixo sent igual de pobre i amb la meva integritat intacte que vendrem per quatre duros, això de cornut i pagar el beure es molt tipic català, i som capaços de vendre'ns fins i tot al diable si cal però ostres potser que posem el fre de ma algun cop.


- Dos anys d'exempció del pagament de les quotes dels seus treballadors a la Seguretat Social.
- Dos anys d'exempció total o gairebé total del pagament dels impostos municipals, regionals i estatals.
- Aval de l'Estat per aconseguir un préstec de 25 milions d'euros que, en principi, seria sol·licitat al Banc Europeu d'Inversions.
- Cessió del sòl públic que li calgui, mitjançant les corresponents expropiacions, amb canvi d'ubicació dels habitatges protegits, si n'hi ha.
- Exclusivitat durant deu anys en la utilització del sòl que utilitzi.
- Avantatges respecte a la fiscalitat immobiliària i del sòl durant deu anys.


i un cop ha exprimit la taronja llavors agafarem la maleta i anirem a un altre lloc, la veritat que abans de fer aquest pas ens ho hem d'estudiar una miqueta, perquè clar amb quina cara desprès demanarem als habitants de Catalunya i fins i tot del país colonitzador que ells cumpleixin les normes quan aquest paio se les passa totes per el forro de la corbata.

dimecres, 22 de febrer del 2012

Ribó el magnanim, que fàcil es queixar-se mentre el teu sou es intocable

amb un petit sou de mes de 120.000 anuals es molt més fàcil queixar-se de les retallades, potser si una persona vol ser equànim amb el seu diàleg ha de practicar amb l'exemple. Potser començar una retallada
Dons bé el Senyor Ribó va presentar l'informe anual del 2011 i clar va criticar la renda mínima d'inserció , els impagaments a proveïdors, austeritat en l'ensenyament , la sanitat  i les actuacions dels mossos , però mira per on que l'únic que no critica es l'alt sou que tenen segons quins i  en primer lloc el seu, que segur qne no ha sofert cap mena de retallada, potser pagar mes de 20 kilets de les antigues pessetes a aquest ecopijo,ja ratlla la ciència ficció, potser podriem començar per retallar el seu  sou i els dels seus companys, fins i tot cobra mes que els consellers del Govern.  
el seu adjunt cobra mes de 106.000 euros cobrant 97.000 l'adjunt dels drets dels infants i 88.500 els directius i el personal assessor sobre unes 60.000
Tot plegat es molt irònic que personatges com aquests es vulguin donar lliçons es un pel vergonyós.

dimarts, 21 de febrer del 2012

diumenge, 19 de febrer del 2012

Ulltratge a la Bandera,o tornar un drap als seus propietaris. Qüestió de Gustos

La Delegada del govern de la Nació colonitzada per els Hereus de la Corona de Felip V, diuen que els companys de Sant Pol de Mar han fet un ultratge a la bandera. i jo em demano si la única cosa que han fet es plegar una cosa que no estava en el seu lloc i enviar-la al seus propietaris. la qual cosa la trobo de bon Català, però Clar entre l'aprenent aquesta de la Santxes Camatxo i els hereus d'En Ciscu es veu que això es molt greu. Si parlem de Gravetat que mirin el que està passant amb el meu poder adquisitiu i en el de tots els colonitzats, això si que es greu envers de ficar-se en un drap brut que l'han tret perquè feia mal d'ulls.[noticia]

Roma si que paga als seus traïdors


Aquesta es la solució un cop ensorren tot el sistema financer li donem un premi, jo trbo vergonyós que molts d'aquests bancs i Caixes han estat rescatades per el Prob, (diners de tots els contribuients) per tant estant cobrant del meu sou i això m'emprenya.