dijous, 11 de febrer de 2010

Paleta, un ofici amb molts de perills