dimarts, 18 de desembre de 2012

Jo, si puc triar Català

Bé jo no compro, prefereixo ser català que no pertanya aquesta casta