dissabte, 27 d’abril de 2013

que dura es la realitat.

Els Hereus del Franquisme , han sofert un colapse quan han vist que en la seva terra sagrada també hi ha gent que pensa diferent al seu pensament únic, es dura la realitat i això els hi ha provocat una erupció de grans per tot el cos. Com diuen ells mateixos amb aquestes situacions "pan y agua". mala sort, perquè es el poble el que te la decisió de decidir el que vol ser, no quatre hereus del franquisme que van a salvar-se entre ell i a cuidar el seu hortet.
Però clar això que ha passat al País Valencià, ells que amb la repoblació havien erradicat al Català a les barriades i als petit pobles no es podien esperar una respota així, que dolen aquest docent que han tret a la llum un mapa dels països catalans que s'han pensant, aquí ho mana el nostre pensament únic o no mana cap, com diu la dita o cardem tots o maten la meuca, dons això es el mateix.