dimarts, 13 de gener de 2009

Tremosa, que els enemigs del meu poble tremolin es bona senyal.

Desprès de la nominació del Senyor Tremola com a candidat a les europees properes, ja han sortit els de sempre , avui vull assenyalar els comentaris els quals han qualificat al senyor Tremoles de un insult per la intel·ligència .[noticia]
Aquest partit que se anomena Ciutadans partit de la ciutadania es capaç de qualificar al senyor tremoles com un insult per la intel·ligència només perquè les seves idees no son iguals a les d'aquest gran partit neofeixista hereu del Franquisme mes radical.El senyor Cañas ha manifestat que el candidat ha estat escollit perquè es un radical nacionalista, però aquesta gent no es mira el melic i ells que son, els creuats nacionalistes del poder centralista.
Aquest senyor va votar NO al estatut, un estatut defensat per el seu partit , si a la baixa però no va fer com altres que van votar no perquè les bases del seu partit els hi van obligar i això va provocar noves eleccions i de tot lo passat a les escombreries i allí no ha passat res.[noticia]
en Tremosa diu que ell va votar no perquè no trobava que quedés prou garantida la millora del finançament que necessitem. A més ell es una persona exigent i remarca que mes val pecar per excés que per defecte. Ostres para el Carro es el primer cop que veig a un polític de parlar de rauxa i deixar el seny a casa, mecatxis em pensava que no en quedaven d'aquests però veig que si, de tant en tant en surt algun, de tot Cor desitjo que estigui molt de temps a la política i si pot ser que aquesta no me'l transformi