dimarts, 21 d’abril de 2009

Joan Carretero, president segona part

En Joan Carretero ha tornat a deixar-nos un ventall de idees que s'han de analitzar una a una però en la presentació del llibre La Barcelona Pecadora, ha dit el que molts de totes les contrades pensem o només ho diguem a petit comitè que Catalunya esta desproporcionada una gran capital i unes comarques abandonades de la ma de Deu.
I m'encanta la excusa per no reunir-se amb la panda aquesta dels esquerdats , això de no voler-se sotmetre a un judici sumaríssim, com si aquest paios que tenim la desgràcia que governen el partit dels esquerdats tinguin potestat per judicar algú?. sempre emmascarat per la paella mes bruta.
Quan ha parlat del ecopijo baltsar, aquell senyor que voliar asecar el segre i passar l'aigua per el tunel del cadi perque els senyors de can fanga puguessin regar els seus jardinets. Aquest senyor que te nom de rei mag i no arriba ni a bufonet de la cort.
Després ha parlat de la proposta dels senyors filials de la matriu sociata, aquells paios que veuen que els hi perilla la cadira i només tenen una solució una persona un vot, , això es acabar amb les comarques, ja sabem que només servim per fer de jardinets per els senyor de can Fanga, però fins aquí podriem arribar. [noticia].