dilluns, 8 de novembre de 2010

Canviar Catalunya o Canviar el món

Segons Joan Carretero (Rcat) ha dit en la seva participació en el Forum Europa que la funció principal dels catalans es canviar la nostra nació ,no pas canviar el món . i fent servir unes paraules del president Macià que deia que Catalunya només ens té a nosaltres .La veritat que el president esquerdat tenia tota la raó.
Desprès ens remarca en Carretero que la independència s'aconsegueix amb suports internacionals, i aquests tant poden vindre de el Vaticà com d'Amèrica, en aquest punt jo tinc un però?, perquè hem de permetre que aquest senyor que manté pederastes, que ha amagat els seus crims, li hem de donar cap respecte, una cosa es la religió catòlica i una altre molt diferent la casta del vaticà.
Jo entenc que la independència de la nostra nació es molt important però els companys de viatges també i com a company d'aquest viatge jo no voldria que hi fossin la  casta aquesta del vaticà, aquests personatges que tenen la religió com arma per enriquir-se no són uns bons companys de viatge, i el Quixot del Pirineu de companyia dolenta n'ha tingut molta darrerament.Per tant, no en necessita més.