dilluns, 26 de desembre de 2011

Els Esquerdats estant recollint el que van semblar.

Vallgorguina es l'exemple de que els escardats (esquerda ruca i Catalana) estant recollint el que van semblar, això de procurar disposar de llistes a molt pobles sense argumentació ni mirar els ideals de les persones que el representen tenen ingrates situacions a vegades i al poble de Vallgorguina s'han trobat amb aquesta situació.
Que uns personatges que es presenten per un partit anomenat independentista i resulta que a l'hora de votar, voten contra la immersió lingüística catalana i contra  l'associació de Municipis per la Independència resulta bastant irònic.
Perquè les bases d'aquest partit defensen aquests dues partides, i clar desprès d'aquesta gran situació aquests personatges s'han de defendre, un es qualifica com a navarrès i que no creu ni en Catalunya ni en País Basc, per tant envers de presentar-se com a  esquerdat ho podia fer com a feixista i tot arreglat, però clar llavors a lo millor no hagués sortit i la cadira es la cadira. [noticia]
També hi ha una altre solució, presentar-se com a independent, però això representa tirar de butxaca i no disposar de un partit que ho pagui tot, millor presentar-se per un partit i desprès passar-se per el forro de la corbata tota ideologia del mateix. Aquesta es la nostra política i així són els nostres polítics, una panda de barruts que només van a la seva.