dissabte, 4 de juny de 2011

els Indignats haurien d'ésser d'Alp

 Bé ara que estan de moda els indignats, jo crec que aquests haurien de ser els veïns del Municipi d'Alp amb la casa Gran del Municipi. Per unes obres que estan realitzant al Carrer Central, Obres que havien de ser d'uns  vuit mesos i que porten camí a durar més que la Sagrada Família.
I molt més quan escoltes a treballadors dir que han de recollir els instruments de treball perquè porten masses dies sense cobrar i per tant no volen acabar les obres en qüestió. No tinc clar si aquests són subcontractats o no  però jo el que tinc clar que els màxims responsables de tot plegat  són la gent que esta dirigint la Casa Gran. Començant per el batlle en funcions  del Municipi i seguint per tot el seu equip tècnic, juntament amb es regidors d'Obres i si es una qüestió de calerons amb el regidor d'Economia. Per cert hauríem de remarcar els forats existents sense senyalitzar, desnivells i totes les coses inacabades que es produeixen quan fem obres haurien d'estar ben senyalitzades sinó el Cas de veïns que han sofert accidents per el mal acondicionament dels carrers no seran un cas aïllat i trencar-se la cama es convertirà en un esport nacional i recordeu que el màxim responsable de tot plegat es la Casa Gran i en conseqüència  qui diu que la dirigeix.

L’objecte del contracte és la realització de les obres incloses al PROJECTE D’OBRES COMPLEMENTÀRIES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER CENTRAL, PLAÇA MAJOR I SANTA CREU D’ALP COFINANÇADA PEL FEDER CATALUNYA 2007-2013 MITJANÇANT EL PROGRAMA VIURE AL POBLE, la codificació del qual és CPV 45200000.[pla feder]
El problema de tot plegat es que aquesta ajuda mitjançant subvenció no cobreix el 100 % de la inversió sinó tant sols la mitat per tant la Casa Gran ha de pagar de la seva butxaca la resta. I per Cert avui parlarem dels Tècnics del Municipi , Tècnics que haurien de supervisar cada dia el tarannà de l'obra i les derivacions de inversions sota preu per agafar l'obra i que llavors provoquen mala construcció de la mateixa. Tot plegat no sols que dijous i divendres estiguin a la casa Gran sinó cada dos dies vigilin controlin i mirin que totes les obres municipals estant en el seu lloc i son iguals als planells i als projectes presentats.
Ara s'acosta la festa major i hem d'acabar els carrers com no serà possible fer-ho amb l'empresa contractada per problemes econòmics el mes segur es que tirarem d'altres empreses (potser si han de fer això pensin que primer les de casa, desprès de la comarca i per acabar les forasteres) , i a corre cuita acabarem l'obra ens costarà un ull de la Cara, però que més don es la Casa de tot i ningú demana responsabilitats.