divendres, 11 de setembre de 2009

Segadors, segueu les cadenes
Catalunya triomfant
,tornarà a ser rica i plena.
Endarrera aquesta gent
tan ufana i tan superba.
Bon colp de falç,
Bon colp de falç,
Defensors de la terra!
Bon colp de falç!
Ara és hora, segadors.
Ara és hora d'estar alerta.
Per quan vingui un altre juny
esmolem ben bé les eines.
Bon colp de falç,
Bon colp de falç,
Defensors de la terra!
Bon colp de falç!
Que tremoli l'enemic
en veient la nostra ensenya.
Com fem caure espigues d'or,
quan convé seguem cadenes.
Bon colp de falç,
Bon colp de falç,
Defensors de la terra!
Bon colp de falç!

i la versió autèntica


Catalunya, comtat gran,
qui t'ha vist tan rica i plena!
Ara el rei Nostre Senyor
declarada ens te la guerra.
Segueu arran!Segueu arran,
que la palla va cara!
Segueu arran!
Lo gran comte d'Olivars
sempre li burxa l'orella:
-Ara es hora, nostre rei,
ara es hora que fem guerra.
-Contra tots els catalans,
ja veieu quina n'han feta:
seguiren viles i llocs
fins al lloc de Riu d'Arenes;
n'han cremat un sagrat lloc,
que Santa Coloma es deia;
cremen albes i casulles
,i caporals i patenes,
i el Santíssim Sagrament
,alabat sia per sempre.
Mataren un sacerdot,
mentre que la missa deia;
mataren un cavaller,
a la porta de l'església,
en Lluís de Furrià,
i els àngels li fan gran festa.
Lo pa que no era blanc
deien que era massa negre:
el donaven als cavallssols
per assolar la terra.
Del vi que no era bo,
n'engegaven les aixetes,
el tiraven pels carrerssols
per regar la terra.
A presencia dels parents
deshonraven les donzelles.
Ne donen part al Virrei,
del mal que aquells soldats
feien:
-Llicència els he donat jo,
molta més se'n poden prendre.
-Sentint resposta semblant,
enarboren la bandera;
a la plaça de Sant Jaume,
n´hi foren les dependències
.A vista de tot aixòs'és avalotat
la terra:
comencen de llevar genti enarborar
les banderes
.Entraren a Barcelona
mil persones forasteres;
entren com a segadors,
com érem en temps de sega.
De tres guàrdies que n'hi ha,
ja n'han morta la primera;
ne mataren al Virrei,
a l'entrant de la galera;
mataren els diputat
si els jutges de l'Audiència.
Aneu alerta, catalans;
catalans, aneu alerta:
mireu que aixís ho faran
,quan seran en vostres terres.
Anaren a la presó:
donen llibertat als presos.
El bisbe els va beneir
Amb la ma dreta i l'esquerra:
-On es vostre capità?
On és vostre bandera?
-Varen treure el bon Jesús
Tot cobert amb un vel negre:
Segueu arran!
Segueu arran,
que la palla va cara!
Segueu arran!