diumenge, 1 de novembre de 2009

LA CAMPANA , una canço del segle XIX

Ja la campana sona,
Lo canó ja retrona...
Anem, anem, republicans,anem!
A la victòria anem!Ja és arribat lo dia
que'l poble tan volia;
fugiu, tirans, lo poble vol ser rey.

La bandera adorada
que jau allí empolvada,
Correm, germans, a l'aire enarbolem!

Ja la campana sona...

Mireula que és galana
La ensenya ciutadana,
Que llibertat nos promet, si la alsem


Lo garrot, la escopeta,
La fals y la forqueta,
Oh Catalans! ab valor empunyem !

Ja la campana sona...

La cort v la noblesa.
L'orgull de la riquesa.
Caigan de un cop fins al nostre nivell!


La milicia v lo clero,
No tingan més que un fuero:
Lo poble sols de un altre y és lo rey

Ja la campana sona...

Los públichs funcionaris
No timgam amos varis:
Depengam tots del popular congrés

Los ganduls que´s mantenen
del poble, y luego´l venen,
morin cremats, sino pau no tindrem.

Ja sona la campana...

Un sol pago directe
y un sol ram que´l colecte:
Tothom d´allí serà pagat com deu

Que pàgui qui té renda,
O bé alguna prebenda:
Lo qui no té, tampoch deu pagar res.

Ja sona la campana...

Lo delme, la gabella,
Lo dret de la portella,
No, jornalers, may més no pagarem!
ja la campana sona
Lo canó ja retrona....
Anem, anem republicans, anem!

A la victòria anem