dilluns, 16 d’agost de 2010

Mentre aquests es barallen, Espanya va bé