dimarts, 25 d’octubre de 2011

Dons bé si es així el senyor Maragall no es ni llicenciat en econòmiques ni economista

El diploma d'Economista te's donat en el moment que un llicenciat en ciencies econòmiques anava a col·legiar-se per tant per esser economista primer has de ser Llicenciat en Ciencies economiques i empresarials. [noticia]
Dit això ara dir que la mala gestió de les finances de Catalunya durant el trist-partit ha estat degut a això ho trobo una mica gèlic, si que es cert que si disposes de tècnics enlloc de burocràtics entrendre les coses són molt mes fàcil, però amb tants assessors com disposen cada un d'aquests personatges no li cal cap llicenciatura ni colegiar-se per disposar del títol de Economista per gestionar les arquès de l'estat.