dijous, 19 de març de 2020

La Guerra Bruta de Ciudadanos , o com donar pel cul amb excusa d'Espanya

La noticia es de la setmana pasada peró no deixa de ser curiosa, l'actuacció d'aquesta gent que vol salvar catalunya i potser el que hauriem de fer es a Catalunya salvar-la d'aquesta gent. 
Potser les properes eleccions la gent haurà pres nota ,i serà intel.ligent i sinó ja s'ho faran però clar aixo de portar els pressuposts al consell de garanties estatutaries, això vol dir que congelarà durant mes de un mes els 3.0000 milions que la generalitat podria gastar per ajudar a la crisi sanitaria. 
Amb l'excusa de que no es complirant els ingressos, jo em demano en quin pressupost per aquest any es cumplirant els mateixos, a cap per  tant potser eren un pressupostos per sortir endavant, però clar per aquesta banda el mes important es ensorrar el govern no pas la gent. [noticia]