dilluns, 9 d’agost de 2010

Decàleg per la Independència, segons Solidaritat Catalana

Mentres que uns es dediquen a promoure el seu exercit, amb tendències hitlerianes, altres es dediquen a promoure un decàleg per la independència. El tema de Solidaritat Catalana em flipa mes que el de reagrupament, llastima que els primer tinguin al senyor Laporta de cap de Llista, perquè amb un altre personatge segur que els hi aniria molt millor. Aquest es el decàleg que promou solidaritat Catalana.

CONSTRUÏM LA SOLIDARITAT CATALANA PER LA
INDEPENDÈNCIA
Democràcia, Benestar i Estat propi
1. Construïm la Solidaritat Catalana per la Independència
La Solidaritat Catalana per la Independència (SI) som un
moviment democràtic de base i ciutadà que es presenta a les
eleccions al Parlament per proclamar la independència de
Catalunya.
2. Per què necessitem ara la Solidaritat Catalana per la
Independència?
El 13 de juliol de 2010 tots els partits polítics parlamentaris (ICV,
PP, ERC, PSC i CIU) van pactar tombar les dues iniciatives
populars perquè el Parlament de Catalunya convoqués un
referèndum sobre la independència, frenant així lʼesperit de la
manifestació del 10 de juliol, amb un milió i mig de ciutadans
cridant independència i el de la Consulta sobre la Independència.
Aquests partits han preferit continuar prioritzant els pactes,
governs i càrrecs que els assegura lʼautonomisme a donar una
resposta al clam popular. Necessitem un moviment polític sense
ambigüitats, amb control democràtic i que no enganyi, disposat a
proclamar la independència en la propera legislatura 2010-2014.
3. Amb quins compromisos i objectius ens presentem a les
eleccions?
1) Proclamar la independència en la propera legislatura
(2010-2014)i sotmetre-la a referèndum i constituir el Govern de
Catalunya per organitzar el procés cap a la creació de lʼEstat
Català en el si de la Unió Europea. Només entrarem en un
Govern, en solitari o en coalició, que assumeixi aquest objectiu i
hi treballi decididament.
2) Impedirem que sumi i es formi un tercer tripartit a Catalunya, i
no donarem cap suport a un Govern on hi participin partits
dʼobediència espanyola.
3) En el cas que formin govern els contraris a la independència,
treballarem decididament per difondre i fer créixer el projecte
independentista, denunciarem el carreró sense sortida al que ens
aboca lʼautonomisme que governi, que no comptarà amb el
nostre suport, i serem la corretja de transmissió, des dʼuna
oposició seriosa i rigorosa, de les demandes de la ciutadania.
4. Perquè la independència de Catalunya és la prioritat del nostre
projecte?
Perquè el nostre futur i el nostre benestar depenen dʼassolir un
Estat propi. Els avantatges que Catalunya sigui un Estat són
molts i sʼhan exposat des de lʼàmbit acadèmic i professional.Amb
Estat, Catalunya acabarà amb lʼespoli fiscal de 3.000 euros per
persona i any i podrem sortir abans de la crisi. Disposarem de
tots els nostres recursos i podrem fer polítiques que ens
permetran incrementar les pensions de la gent gran, millorar la
sanitat i tenir un ensenyament de millor qualitat. Els treballadors
tindran millors salaris i les empreses amb seu a Catalunya
pagaran menys impostos, tindran més beneficis i obtindran més
ajuts per a la innovació, la recerca i el desenvolupament.
Amb un Estat Català disposarem dʼinfraestructures de primer
nivell, apostarem per lʼarc mediterrani que permetrà als nostres
ports ser la porta dʼÀsia a Europa, podrem gaudir dʼun sistema
aeroportuari i una xarxa ferroviària que connecti Catalunya amb
el món i una xarxa viària sense peatges. Si Catalunya és un Estat
serem el quart dʼEuropa en major renda per càpita!
5. Som un moviment democràtic perquè és lʼúnica manera de
generar prou força per proclamar la independència
Som un moviment ciutadà de base democràtica, on tots els
adherits poden votar i ser votats com a candidats i que pren
col·lectivament les decisions transcendents. Aquest model
organització és lʼúnic que afavoreix la cultura de lʼesforç, del
treball, i lʼelecció dels millors, els elegits democràticament pels
adherits, uns valors imprescindibles per esdevenir majoritaris. El
contrari – ratificar les llistes proposades per la direcció i no tenir
en compte els adherits en res més que aplaudir el que els ve
cuinat des de dalt - ens portaria a caure en els vicis i els errors
dels partits polítics antics: lʼadulació, la cooptació, el nepotisme,
la manca dʼautoexigència, la corrupció, la mediocritat i
lʼallunyament de la ciutadania.
6. Com escollirem els candidats i candidates que conformaran les
llistes electorals?
Convocarem quatre assemblees de circumscripció que es
celebraran el 4 de setembre a la respectiva capital, on sʼobrirà
col·legi electoral. Tothom que sigui adherit sʼhi podrà presentar
individualment o en equip (dʼun nombre molt limitat de persones
que garanteixin representació territorial, de gènere o pluralitat
ideològica). Podran participar-hi i emetre vot secret totes les
persones que siguin adherides o simpatitzants i que hagin abonat
la quota dʼadhesió de 20€ lʼany (que es podrà pagar fins el
mateix dia de lʼassemblea). Cada persona disposarà dʼun nombre
plural de vots i podrà votar a les persones individuals o equips
que consideri.
Cada candidatura electoral, des del primer lloc i successius,
sʼordenarà en funció del nombre de vots –de major a menor- que
assoleixin les persones individuals o equips indistintament.
Dʼaquí pocs dies sʼenviarà la convocatòria de lʼassemblea a tots
els adherits i simpatitzants. Tots els candidats poden enviar
argumentació i escrits per demanar el vot dels adherits, que
rebran tots ells i els simpatitzants, i podran posar-se en contacte
via correu electrònic i a través dels actes presencials que
organitzin.
7. Com aprovarem el manifest electoral?
LʼAssemblea de lʼ11 de setembre En lʼAssemblea Nacional de
tots els adherits i simpatitzants que se celebrarà lʼ11 de
setembre, que abans hauran rebut el manifest electoral.
8. Com ens organitzem territorialment ?
En Comissions Locals de Campanya on hi poden participar tots
els ciutadans del municipi i en Coordinadores Comarcals on hi
participen totes les Comissions Locals de Campanya.
9. Quin calendari de treball portarem a terme?
La Campanya per difondre els avantatges de lʼEstat propi i la
campanya electoral Durant el mes dʼagost Solidaritat Catalana
per la Independència sʼestà organitzant a tots els municipis del
país. Durant el mes de setembre impulsarem presentacions
públiques a tots els municipis i presentarem la campanya sobre
les avantatges de disposar dʼEstat propi. A lʼoctubre abordarem la
campanya electoral. Totes les Comissions Locals hem
dʼorganitzar un acte de presentació durant el mes de setembre i
activitats al municipi per donar a conèixer el projecte.
10. Treballem per la unitat de tot lʼindependentisme
Solidaritat Catalana per la Independència treballa perquè tots els
adherits, militants i simpatitzants de partits i organitzacions
independentistes puguem convocar de forma unitària les
assemblees del dia 4 de setembre i escollir democràticament les
llistes de la candidatura independentista unitària i transversal.
Així ho hem proposat ja a les demés organitzacions
independentistes. Les candidatures les han dʼintegrar les
persones que resultin més votades, no les designades des de
dalt per quotes.