dilluns, 6 de juny de 2011

Ajuntaments amb Feina

la Imatge correspon a la Casa Gran de la Capital de la nostra nació, els senyors que han estat governant els darrers 32 anys estant de neteja i d'aquesta manera treuen del mig si hi ha alguna cosa que no interessa que es vegi , net i compte nova.
Que hi hagi aquesta feina es una senyal de canvi, a veure si al meu municipi també se li don aquesta eficàcia en la neteja de papers d'aquesta manera voldrà dir que hi ha canvis. A vegades els canvis son profitosos encara que et costin la crema d'algun paper important.